Privatlivspolitik

1. Indledning

I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om, hvordan E3 Holding ApS behandler personoplysninger om kunder, samarbejdspartnere mv.

Vores kontaktoplysninger er:
E3 Holding, CVR: 33764871, Strandvejen 118, 2900 Hellerup
Kontaktoplysninger: Lene Meldahl Kristoffersen, LM@B2as.dk

Indsamling og behandling af personoplysninger foretages altid i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, og E3 Holding ApS behandler alene personoplysninger, hvis virksomheden har et grundlag herfor. Derudover er virksomheden opmærksom på, at denne alene må behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at opnå formålet, ligesom disse alene må videregives til tredjemand, såfremt der er et særskilt og sagligt grundlag herfor.

Vi indsamler en række personoplysninger, når du indgår en aftale med os eller retter henvendelse til os via e-mail, telefon eller på vores forskellige sider på internettet, herunder vores Facebook-side. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan administrere den indgåede aftale, kontakte dig med servicemeddelelser, eller blot besvare din henvendelse.

2. Behandling af personoplysninger og formålet hermed

Når du henvender dig til os pr. mail, vores hjemmeside eller via de sociale medier, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Hvis du eksempelvis kontakter os via Facebook, vil vi – via Facebook – modtage visse oplysninger om dig i form af eksempelvis dit navn og et billede. De oplysninger, vi modtager, afhænger dog af, hvordan dine privatindstillinger på Facebook er.

Vi opfordrer dig til, at du ikke sender os nogle følsomme eller fortrolige personoplysninger via e-mail eller andre kommunikationstjenester, f.eks. CPR-nummer, kontooplysninger eller helbredsforhold.

Vi registrerer alene almindelige personoplysninger om vores kunder, samarbejdspartnere mv., herunder navn, mailadresse og telefonnummer. Nogle af de indhentede personoplysninger indgår i de kontrakter/aftaler, vi indgår med dig.

Når du indgår en kontrakt med E3 Holding, overgår du til LEAS privatlivspolitik, som du kan læse her.

E3 Holding ApS indsamler og registrerer personoplysninger for at kunne håndtere din henvendelse, administrere den indgåede aftale, samt sende servicemeddelelser og anden relevant information med tilknytning til aftalen. Grundlaget for behandlingen er derfor persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. I visse tilfælde er grundlaget desuden persondataforordningens artikel 69, stk. 1, litra f, hvorefter vi må behandle personoplysninger, hvis E3 Holding ApS har en legitim interesse heri, som vejer tungere end den registreredes interesser.

I forhold til brug af cookies og indsamling af personoplysninger på vores hjemmeside, henviser vi til den gældende cookiepolitik, som du altid kan finde på vores hjemmeside.

3. Opbevaringsperiode

Persondatalovgivningen indeholder ikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. Dette skal afgøres af os som dataansvarlig i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf lægger vi navnlig vægt på, om en fortsat opbevaring af personoplysningerne tjener et sagligt formål, eller om vi er forpligtet i medfør af lovgivningen til at opbevare bestemte oplysninger eller dokumenter.

Vi har vurderet, at det udgør en saglig opbevaringsgrund, at vi kan dokumentere samtlige indgåede aftaler, herunder at vi har mulighed for at se, hvilke skridt der tidligere er foretaget i relation til dig som kunde. De personoplysninger, vi bruger til at administrere vores aftaler, vil derfor først blive slettet i henhold til vores gældende slettepolitik, efter kundeforholdet er ophørt.

Øvrige oplysninger om dig, som ikke er nødvendige at opbevare for at dokumentere en aftale, vil blive slettet på det tidspunkt, hvor vi vurderer, at vi ikke længere har et sagligt behov for fortsat opbevaring, eller hvis lovgivningen i øvrigt pålægger os at slette disse oplysninger på et bestemt tidspunkt.

Du har også i nogle tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger før det tidspunkt, der normalvis følger af vores sletteprocedurer, ligesom du i nogle tilfælde kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

4. Sikkerhed, overførsel eller videregivelse af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt, og vi har ligeledes foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Ud over at vi har adgang til dine personoplysninger, har virksomheden ligeledes givet adgang til en række databehandlere. Vi bruger eksempelvis databehandlere i forbindelse med drifts- og IT-sikkerhedsmæssige opgaver (f.eks. backup, hosting af hjemmeside mv.), som vi får løst eksternt.

Vi benytter www.brevo.com til indsamling og opbevaring af navn, telefon og mailadresse samt udsendelse af nyhedsmails. Når du tilmelder dig vores nyhedsservice, giver du samtidig tilladelse til, at dine oplysninger overføres til www.brevo.com og behandles efter https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/.

De indsamlede oplysninger anvendes til udsendelse af nyheder, til at lave statistik på vores nyhedsbreve og kontakte dig pr. telefon eller mail med henblik på leje af vores boliger. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyheder fra os, kan du slette dig via linket nederst i vores mails eller ved at skrive ’AFMELD’ til LM@B2as.dk.

Vi behandler alle oplysninger fortroligt og videregiver dem ikke til tredjemand, medmindre vi har et særligt grundlag herfor, eksempelvis hvis vi er pålagt at videregive relevante personoplysninger til vores advokat eller revisor i forbindelse med behandling af retstvister eller udarbejdelse af årsregnskab. Lovgivningen kan ligeledes pålægge os at videregive personoplysninger.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig samt i visse tilfælde at få disse udleveret på et maskinlæsbart medie (dataportabilitet). Du har endvidere ret til at bede om, at vi retter dine personoplysninger, hvis de er forkerte eller vildledende. I så fald skal du sende os en konkret anmodning herom til LM@B2as.dk.

Hvis vi i særlige tilfælde behandler andre personoplysninger om dig eller foretager en anden form for behandling end den, vi beskriver her, vil vi informere dig særskilt herom.

I det omfang du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du altid mulighed for at tilbagekalde dette. Vi kan dog fortsat behandle dine personoplysninger, hvis behandlingen ikke baserer sig på dit samtykke.

Du har også i nogle tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger før det tidspunkt, der normalvis følger af vores sletteprocedurer, ligesom du i nogle tilfælde kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

I det omfang du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen, har du altid mulighed for at kontakte os på mail: lm@b2as.dk Du kan læse mere om persondatalovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine personoplysninger behandles lovligt.

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.

Tilmeld dig interesselisten

Ønsker du at blive skrevet på interesselisten og høre mere om Natursøhusenes Town Houses, er du velkommen til at sende os dine kontaktoplysninger. Så kontakter vi dig, når vi åbner op for udlejningen.
Kontaktform - Vil du vide mere